Giới thiệu về Tổ Xã hội

  • PDF.InEmail

TỔ XÃ HỘI

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Chức vụ Đảng

SĐT

E-mail

1

Bùi Thị An

25/08/1976

Chủ tịch CĐ

Đảng viên

0947506830

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Hoàng Văn Hùng

21/03/1973

Tổ trưởng

 

0383840737

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Phan Đình Phúc

01/01/1964

Tổ phó

Đảng viên

0369490086

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Lê Thị Thu Thủy

13/09/1975

 

 

0918128864

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Zơrum Pứnh

15/07/1980

 

 

 

 

6

Bnướch Hà

19/08/1986

 

Đảng viên

098448815

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

Phan Thanh Phong

06/12/1981

 

Đảng viên

 

 

8

Đặng Thị Mỹ Loan

07/09/1989

 

Đảng viên

0383814273

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9

A Viết Đinh

08/09/1978

 

Đảng viên

0387641123

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10

Coor Vích

25/10/1986

 

Đảng viên

0362182644

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Gallery ảnh

Banner liên kết

 pgdnamgiang

logotavico
thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 80
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 49829
Hiện có 7 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT Ngày sinh E-MAIL
1 Lê Cảnh Phương Hạnh Hiệu trưởng 0914781954 08/12/1970

lehanhng@gmail.com

2 Vương Thị Ánh Phó hiệu trưởng 0977429870 01/01/1983

anhxahoiqn@gmail.com

TT Họ và tên Chức vụ SĐT Ngày sinh E-mail
1 Trần Thị Trinh Tổ trưởng 0911793237 06/06/1982 trantrinh061982@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thu Hiền Kế toán 0911677133 02/08/1979 thuhiennamgiang@gmail.com
3 Pơ Loong Sĩ Văn thư- Y tế 0345688054 01/05/1992

poloongsi7@gmail.com

4 Pơ Loong Thy Cấp dưỡng 0973614936  07/01/1993
5 Cờ Lâu Bua Cấp dưỡng 0372515674  08/03/1993
6 Bling Thu Cấp dưỡng  0395394486 24/09/1976
7 Bling Ươi Cấp dưỡng  0355765549 02/03/1991
8 A Rất Giương Bảo vệ 0329282021 08/07/1990
TT Họ và tên Chức vụ SĐT Ngày Sinh E-mail
1 Phan Thị Nhung Tổ trưởng 0385857027 05/04/1991 nhungspt09@gmail.com
2 Tơ ngôl Anhoi Giáo viên 0397433793 02/05/1981 anhoi81@gmail.com
3 Đặng Thị Thu Phương Tổ phó 0915650845 08/08/1982 phuongtinng@gmail.com
4 Trần Thị Thanh Tuyết Giáo viên 0398242560 14/01/1992 thanhtuyet1401@gmail.com
5 Doãn Hoàng Ngân Giáo viên  0917752904 07/05/1984 ngandoan7584@gmail.com 
6 Nguyễn Thị Minh Tin Giáo viên 0372166306 08/11/1991 nguyenthiminhtin91@gmail.com
7 Phan Thị Thanh Thuận Giáo viên 0916810507 05/05/1992 thuanpthanh92@gmail.com
8 BLúp Ba Giáo viên 0376658870 05/10/1985 thoblup@gmail.com
9 A Lăng My Giáo viên 0356582131 15/10/1993 mybengiang@gmail.com
10 Lê Thị Thu Giáo viên 0981071299 20/08/1993 lethithuhoasinh93@gmail.com
11 A lăng Măng TPT Đội 0364102336 01/01/1982

mang0101182@gmail.com

12 A lăng Hiếu Giáo viên 0837275878 14/03/1995 alanghieudt13sth01@gmail.com 
TT Họ và tên Chức vụ SĐT Ngày sinh  E-mail
1 Bùi Thị An CTCĐ 0947506830 25/08/1976 congan1976@gmail.com
2 Hoàng Văn Hùng Tổ trưởng 0383840737 21/03/1973 tadeohung@gmail.com
3 Phan Đình Phúc Giáo viên 0369490086 01/01/1964  phuc03031962@gmail.com
4 Lê Thị Thu Thủy Giáo viên 0918128864 13/09/1975  thuy75ng@gmail.com
5 Zơrum Pứnh Giáo viên  0393005373 15/07/1980  punhthcslx@gmail.com 
6 Phan Thanh Phong Tổ phó  0347168616 12/06/1981  phongthcsng@gmail.com 
7 Nguyễn Thị Thu Giáo viên 0949183056 18/03/1977  thudx77@gmail.com
8 A Viết Đinh Giáo viên 0387641123 08/09/1978  dinhnguvan1978@gmail.com
9 Coor Vích Giáo viên 0362182644 25/10/1986  coorvich@gmail.com
10 Hiền Thị Thúy Giáo viên 0395437809 09/02/1989  hienthuy567@gmail.com
11 Hiên Ban Giáo viên 0388903629

05/02/1985 

hban8665@gmail.com