Lịch công tác tuần Trường Phổ thông DTBT THCS liên xã Cà Dy-Tà Bhing
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:11/1/2021 đến ngày:17/1/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 11/1- Kiểm tra HKI (theo lịch);
- 10h00: Nhận hỗ trợ bão lụt của Hội khuyến học tỉnh Quảng Nam tặng tại PGD&ĐT (theo danh sách)
- 14h00: Vòng loại HKPĐ.
- Nộp danh sách HS đăng ký tham gia hội thi Tài năng tiếng Anh về PGD&ĐT (chuyên môn).
Ba 12/1- Dạy học bình thường.- 14h00: Vòng loại HKPĐ.
Tư 13/1- 6h45: Kiểm tra HKI (theo lịch).
- 7h30: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội của 3 hội đoàn thể năm 2020 (Đ/c Hạnh, Thuận).
- 13h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn (xét thi đua)
Năm 14/1- 6h45: Kiểm tra HKI (theo lịch).
- 9h00: Khai mạc HKPĐ;
- HKPĐ.
Sáu 15/1- 7h00: HKPĐ.
- 7h00: Tham gia Hiến máu tình nguyện tại TTYT huyện (theo đăng ký).
- 9h30: Xét Hạnh kiểm, Học lực học sinh (toàn trường);
- Nộp hồ sơ hợp đồng theo NĐ 116 về PGD&ĐT.
- HKPĐ;
- 15h00: Họp Liên tịch (xét thi đua HKI).
Bảy 16/1- Các tổ, bộ phận báo cáo sơ kết HKI về trường.- Hoàn thành báo cáo số liệu HKI về PGD&ĐT (theo PC).
CN 17/1- Trực cơ quan: Đ/c Giương (Bảo vệ).