Lịch công tác tuần Trường Phổ thông DTBT THCS liên xã Cà Dy-Tà Bhing
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:3/5/2021 đến ngày:9/5/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 6/2

Lớp trực ban: 6/2

Hai 3/5- Nghỉ bù Lễ Quốc tế Lao động (01/5)
Ba 4/5- Kiểm tra HKII (theo lịch);
- Nộp bảng cam kết chống rác thải nhựa về PGD&ĐT (Văn phòng).
- Kiểm tra HKII (theo lịch)
Tư 5/5- Giảng dạy binh thường- 15h30: Lao động, vệ sinh cảnh quang môi trường.
Năm 6/5- 8h00: Dự Hội nghị tập huấn công tác bầu cử tại UBND huyện (theo GM số 07/GM-UBBC)
- 8h00: Dự họp thẩm tra xác minh chất lượng của người ứng cử đại biểu HĐND xã tại HT Công an xã (đ/c Hạnh).
- Kiểm tra HKII (theo lịch)
- Kiểm tra HKII (theo lịch)
Sáu 7/5- Giảng dạy binh thường
Bảy 8/5- Kiểm tra HKII (theo lịch)
- Trực cơ quan: đ/c Giương (Bảo vệ)
CN 9/5- Trực cơ quan: đ/c Giương (Bảo vệ)