Lịch công tác tuần Trường Phổ thông DTBT THCS liên xã Cà Dy-Tà Bhing
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:3/10/2022 đến ngày:9/10/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 3/10- 6h45: Chào cờ đầu tuần;
- 7h30: Dự Lễ Khai mạc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời tại Tiểu học Zơ Nông (đ/c Hạnh).
- 13h30: Họp Liên tịch.
- 15h20: Khai mạc và phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022;
- 16h30: Sinh hoạt bán trú.
Ba 4/10- 8h00: Họp bàn chuẩn bị hoạt động 20/11 do PGD&ĐT tổ chức (liên trường MG, TH, THCS của xã Cà Dy)
Tư 5/10- Liên hệ bàn giao lại khu làm việc cũ và cảm ơn Ban Giám đốc Arigbank Nam Giang (đ/c Hạnh, KT).- 13h30: Dự họp Ban chỉ đạo và biên soạn Chương trình địa phương tại BTG huyện ủy (Đ/c Hạnh, Ánh);
- 15h20: Họp Hội đồng Sư phạm.
Năm 6/10- 13h30: Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9;
- 14h00: Lao động vệ sinh môi trường.
Sáu 7/10- 7h30: Dự hội nghị giao ban Hiệu trưởng- 14h00: Sinh hoạt tổ chuyên môn (Tổ trưởng)
Bảy 8/10- Trực cơ quan: Đ/c Đinh (TT); A. Giương (Bảo vệ)
CN 9/10- Trực cơ quan: Đ/c Đinh (TT); A. Giương (Bảo vệ)