Lịch công tác tuần Trường Phổ thông DTBT THCS liên xã Cà Dy-Tà Bhing
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:23/1/2023 đến ngày:29/1/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 23/1- Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
- Trực cơ quan: Theo lịch phân công
Ba 24/1- Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
- Trực cơ quan: Theo lịch phân công
Tư 25/1- Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
- Trực cơ quan: Theo lịch phân công
Năm 26/1- Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
- Trực cơ quan: Theo lịch phân công
Sáu 27/1- Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
- Trực cơ quan: Theo lịch phân công
Bảy 28/1- Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
- Trực cơ quan: Theo lịch phân công
CN 29/1- CB, GV, NV trở lại đơn vị. Tổng dọn vệ sinh, huy động học sinh đến trường học tập.