Lịch công tác tuần Trường Phổ thông DTBT THCS liên xã Cà Dy-Tà Bhing
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:30/10/2023 đến ngày:5/11/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 30/10- 6h45: Chào cờ;
- 8h00: Đoàn kiểm tra PGD&ĐT làm việc tại trường (theo Quyết định 147/QĐ-PGDĐT ngày 20/10/2023).
- 13h30: Kiểm tra giữa kì I (Ngữ văn 6,7,8,9; LS-ĐL 6, 7, 8; Địa lý, Tin 9 );
- 15h00: Họp Liên tịch.
Ba 31/10- Đoàn thanh tra BGD&ĐT làm việc tại các trường THCS, THPT;
- 7h30: Tập huấn công tác nghiệp vụ Công đoàn tại HT UBMT huyện (CT, PCT).
- 13h30: Kiểm tra giữa kì I (Toán, GDCD, Công nghệ 6,7,8,9);
- 13h30: Hội nghị Giáo dục xã Cà Dy (theo GM số 55/GM-UBND).
Tư 1/11- 13h30: Kiểm tra giữa kì I (Tiếng Anh 6,7,8,9; KHTN, Tin 6,7,8; Vật Lý, Lịch sử 9).
Năm 2/11- Tham gia tập huấn nâng cao kĩ năng học liệu điện tử tại Thành phố Huế (đến 04/11, cô Phương).- 13h30: Kiểm tra giữa kì I (Sinh, Hóa 9);
- 14h00: Dự Hội nghị trực tuyến (4 cấp) về đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh tại UBND xã Cà Dy (Số 773/GM-UBND tỉnh);
- 14h00: Lao động vệ sinh các khu vực: Hành chính, Bán trú (Khối 6,7,8);
- 15h20: Tiết hoạt động GDNGLL khối 9;
Sáu 3/11- 13h30: Họp Hội đồng sư phạm.
Bảy 4/11- Trực cơ quan: cô Ánh (PHT); A. Giương(BV)
CN 5/11- Trực cơ quan: cô Ánh (PHT); A. Giương(BV)