Lịch công tác tuần Trường Phổ thông DTBT THCS liên xã Cà Dy-Tà Bhing
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:27/9/2021 đến ngày:3/10/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 8/3

Lớp trực ban: 8/3

Hai 27/9- 6h45: Chào cờ tại lớp;
- 7h15: Giao ban đầu tuần (Đ/c Ánh - Chủ trì);
- 8h30: Dự họp rà soát các dự án công trình xây dựng đầu tư 2021 - 2025 tại PGD&ĐT (Đ/c Hạnh).
- 13h45: Dự nghe hướng dẫn đồng bộ CSDL ngành tại HT trường DTNT Nam Giang (đ/c Hạnh, Phương);
- 15h15: Sinh hoạt bán trú (Nghe quán triệt, phân công lại nhiệm vụ tại Hội trường, sau đó về sinh hoạt tại khu nhà ở).
Ba 28/9- Tập huấn công tác Đội năm học 2021 - 2022 tại THCS Thạnh Mỹ (đến 30/9 - đ/c Măng)
Tư 29/9- Giáo viên cốt cán tham gia học trực tuyến (29, 30/9 - Đ/c Phương);
- 7h30: Dự họp BCĐ rà soát hộ nghèo, cận nghèo xã Cà Dy tại HT UBND xã (đ/c Hạnh).
- 15h15: Hoàn thiện khu TDTT của trường.
Năm 30/9- 11h30: Học sinh ăn cải thiện cuối tháng.
- Các bộ phận, tổ dự kiến nội dung hoạt động tháng 10/ 2021.
- 13h00: Hội nghị CB,VC - NLĐ năm học 2021 - 2022;
- 14h00: Lao động, vệ sinh môi trường.
Sáu 1/10- Giảng dạy bình thường.- Cấp phát gạo còn lại của năm học 2020 - 2021 cho học sinh các lớp 7,8,9 (Văn phòng);
- 14h00: Chuẩn bị cơ sở vật chất cho sinh hoạt chuyên môn cụm (Tổ VP, Tổ CM).
Bảy 2/10- 7h30: Sinh hoạt chuyên môn bậc THCS đợt 1 (theo Kế hoạch 518/KH-PGDĐT);
- Trực cơ quan: Đ/c Nhung (Tổ trưởng)
Bảo vệ: Đ/c Giương
CN 3/10- Trực cơ quan: Đ/c Nhung (Tổ trưởng)
Bảo vệ: Đ/c Giương