Lịch công tác tuần Trường Phổ thông DTBT THCS liên xã Cà Dy-Tà Bhing
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:13/9/2021 đến ngày:19/9/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 9/2

Lớp trực ban: 9/2

Hai 13/9- 6h45: Chào cờ, giao ban đầu tuần;
- Tham gia lớp Bồi đưỡng kết nạp Đảng viên mới tại BTG Huyện ủy (đến 17/9 - Đ/c Nhung);
- 11h15: Tổ chức đời sống bán trú học sinh.
- 16h00: Ổn định, sinh hoạt bán trú.
Ba 14/9- Giảng dạy bình thường.- 15h15: Sinh hoạt Chi bộ.
Tư 15/9- Giảng dạy bình thường.- 14h00: Hội nghị Ban đại diện CMHS trường.
- Lao động vệ sinh cảnh quang trường lớp (BLĐ)
Năm 16/9 - 8h00: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021, phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 (theo GM);
- Giảng dạy bình thường.
- 14h00: Hội nghị CBVC cấp tổ (đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm học).
Sáu 17/9- 8h00: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyên môn bậc THCS (trực tuyến).
- Tiếp nhận gạo đợt 1 năm học 2021 - 2022.
- 13h30: Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại HT trường (Đảng viên)
Bảy 18/9- Trực cơ quan: Lãnh đạo: Đ/c Đinh;
Đ/c Giương (Bảo vệ)
CN 19/9 Trực cơ quan: Lãnh đạo: Đ/c Đinh;
Đ/c Giương (Bảo vệ)