Trường Phổ thông DTBT THCS liên xã Cà Dy-Tà Bhing


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:20/9/2021 đến ngày:26/9/2021
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 9/1

Lớp trực ban: 9/1

Hai 20/9- 6h45: Chào cờ tại lớp; 7h15: Giao ban đầu tuần;
- Kiểm tra hồ sơ, công tác chuyên môn đầu năm.
- 14h00: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 bậc THCS (trực tuyến - Theo GM);
- 15h20: Sinh hoạt bán trú.
Ba 21/9- 8h00: Phòng Tài chính huyện thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2020 (đ/c Hiền);
- Phân công điều tra, cập nhật PCGD năm 2021 (theo PC- đến 24/9)
- 16h00: Tiết HĐGDNGLL, tổ chức Vui Trung thu cho học sinh.
Tư 22/9- Giảng dạy bình thường.- 14h00: Họp Liên tịch.
- 15h30: Đại hội Chi đội mẫu (TPT Đội).
Năm 23/9- Giảng dạy bình thường.- 14h00: Dự Hội nghị trực tuyến về triển khai nhiệm vụ năm học tại PGD&ĐT (đ/c Hạnh);
- 15h30: Lao động vệ sinh môi trường, tổng dọn vệ sinh khu vực trung tâm hành chính xã Cà Dy.
Sáu 24/9- Các lớp tổ chức Đại hội Chi đội (tiết sinh hoạt lớp)- (Dự kiến) Chi trả gạo còn lại của HKII năm học 2020 - 2021 cho Phụ huynh học sinh (Khối 7,8,9)
Bảy 25/9- Trực cơ quan: Lãnh đạo Đ/c Ánh;
Bảo vệ Đ/c Giương
CN 26/9- Trực cơ quan: Lãnh đạo Đ/c Ánh;
Bảo vệ Đ/c Giương