Giới thiệu về Tổ Tự nhiên

 

DANH SÁCH TỔ TỰ NHIÊN 

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Phan Thị Nhung

Tổ trưởng

0385857027

2

Tơ ngôl Anhoi

 

0397433793

3

Đặng Thị Thu Phương

Tổ phó

0915650845

4

Trần Thị Thanh Tuyết

 

0398242560

5

B Lúp Ba

 

0376658870 

6

Doãn Hoàng Ngân

 

0917752904 

7

Nguyễn Thị Minh Tin

 

0372166306

8

Phan Thị Thanh Thuận

 

0916810507

9

A Lăng My

 

0356582131

10

Lê Thị Thu

 

0981071299